Bala, Gwynedd, LL23 7NJ      01678 522114

Adref

Staff

Tystebau

Bwydlenni

Ystafelloedd

Polisïau

Oriau agor a Sesiynau

Adref Staff Cymraeg Bwydlenni Tystebau Ystafelloedd Polisiau Oriau agor a sesiynau
Adref
Home

Fe sefydlwyd cwmni Aykroyds feithrinfa yn 1999 i ddarparu gofal plant yn y gymuned. Ers hynny mae’r feithrinfa wedi’w sefydlu yn feithrinfa gyda gwasanaeth rhagorol.


Mae’r feithrinfa yn cynnig gofal i blant o 6 wythnos oed tan yn 4 oed, ac mae clwb cyn ac ar ôl ysgol i blant o 4 i 11 oed. Cyflogir hyd at 8 aelod o staff a gan fod y staff yn dryw iawn, y rhan amlaf mae’r plant yn cael eu hedrych ar eu hol gan yr un bobl drwy gydol eu hamser yn y feithrinfa. Mae’r staff yn cael cyfleon i ehangu eu sgiliau au gwybodaeth drwy fynychu cyrsiau a cael ymarfer wrth weithio.

Mae gweithio fel tim yn hanfodol o fewn y feithrinfa i sicrhau fod y plant yn cael y gofal gorau bosib.


Gall pob rhiant fod yn siwr y bydd y plentyn yn cael y gofal gorau bosib gyda amgylchedd groesawys a chyfeillgar bob amser. Cafodd ein polisi “setlo i mewn” ganmoliaeth mawr yn yr adroddiad diweddaraf yn dilyn arolygiad gan y A.G.G.C.C., golygir hyn bydd y plant a’u rhieni yn cael cyfle i ymweld a’r feithrinfa ymlaen llaw i wneud yn siwr y bydd y rhieni yn hapus i adael eu plant yn ein gofal. Mae canmoliaeth uchel wedi ei gynwys ym mhob adroddiad am y berthynas agos rhwng y plant a’u gofalwyr ac am yr awyrgylch hapus sydd yn y feithrinfa. Cynnigir brecwast, cinio a byrbrydau a defnyddir cynhwysion ffres i gefnogi ein polisi bwyta’n iach, sydd eto wedi cael canmoliaeth mewn arolygiad. Mae’r feithrinfa hefyd wedi derbyn canmoliaeth am safon uchel cynnal a glendid.

 

Un o’u prif amcanion yw cynnig gofal plant hyblyg drwy gydweithio gyda rhieni i greu sesiynau gofal plant fydd yn cydweddu ag oriau gwaith. Yn ystod y blynyddoedd diwthaf mae’r angen i rieni fynd i weithio wedi cynyddu ac felly mae gofal plant yn holl bwysig. Mae’r uned teulu wedi datblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac felly mae sawl teulu yn defnyddio gofal plant er mwyn dychwelyd i gwaith. Rydym yn cydnabod bod anghenion bob teulu yn wahanol ac oherwydd hyn mae’n bosib rhoi cais am ofal plant hyblyg.

Gobeithio y cewch wybodaeth gyflawn ar y wefan ond os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os dymunwch ymweld a’r feithrinfa cysylltwch drwy rhif ffon neu ebost angharadthomas@btconnect.com

     Meithinfa Aykroyd Creche © 2018          Website designed and maintained by H G Web Designs

Lawrlwytho gwybodaeth gyfredol ar gyfer rhieni

Ffeindiwch ni ar Facebook ‘Meithrinfa Aykroyd’