Bala, Gwynedd, LL23 7NJ      01678 522114

Adref

Staff

Tystebau

Bwydlenni

Ystafelloedd

Polisïau

Oriau agor a Sesiynau

Adref Staff Cymraeg Bwydlenni Tystebau Ystafelloedd Polisiau Oriau agor a sesiynau
Bwydlenni
Menus

Isod mae esiamplau o fwydlen y feithrinfa.


Rydym yn ymdrechu i arddangos ffordd o fwy iach yn y feithrinfa ac mae hyn yn cael ei arddangos yn ein bwydlen.


Defnyddir cynnyrch ffres o busnesau lleol fel cig, ffrwyth a llysiau.


Bwydlen 2
Brecwest
8.15y.b.
Byrbryd bore. 9.30y.b.
Cinio
11.45y.b.
Byrbryd pnawn 2.30y.h.

4.00y.h.

Dydd Llun
Grawnfwyd
a tôst.
Afal a banana
Pasta bolognês.
Iogwrt.
Oren a kiwi
Wy ar dost, ciwcymbr
a grawnwin.
Swis rôl.
Dydd Mawrth
Grawnfwyd
a tôst.
Kiwi, banana
a caws.
Fajitas cyw iar gyda sglodion.
Crymbl afal a chwstard.
Mefus a crempog bach.
Pasta tiwna , ciwcymbr a afal.

Dydd Mercher
Grawnfwyd
a tôst.
Dorth frag kiwi
a banana
Cawl llysiau gyda bara ffres.
Jeli mefus a hufen ia.
Afal a bisged.
Talpiau tatws,
pizza a dip,
Ffrwythau/cacen.

Dydd Iau
Grawnfwyd
a tôst.
Crimp gyda caws, rhesins.
Pei caws a thatws,
selsig a ffa pob.
Salad ffwryth a hufen.
Dorth frag.
Sardinau ar dôst, dip iogwrt
a banana,
cacen bach.
Dydd Gwener
Grawnfwyd
a tôst.
Kiwi, oren, rhesins.
Pei pysgod gyda saws persli a ffa gwyrdd.
‘Artic roll’.
Ffrwyth.
Brechdan ham, ciwcymber, ffrwyth.
Bwydlen 1
Brecwest
8.15y.b.
Byrbryd bore. 9.30y.b.
Cinio
11.45y.b.
Byrbryd pnawn 2.30y.h.

4.00y.h.

Dydd Llun
Grawnfwyd
a tôst.
Afal a banana
Tatws, pys, selsig a grefi.
Pwdin reis a rheisins.
Oren a kiwi
Myffin wedi tostio gyda ffa pob.
Swis rôl.
Dydd Mawrth
Grawnfwyd
a tôst.
Kiwi, banana
a caws.
Korma cyw iar gyda reis
a poppadums.
Cwstard banana.
Mefus
Bara pita gyda dip tiwna, afal.

Dydd Mercher
Grawnfwyd
a tôst.
Dorth frag kiwi
a banana
Cinio Cyw iar gyda stwffin
a  ‘Yorkshire pudding’.
Jeli oren ac mandarin.
Pinafal a chaws.
Crimp gyda ham
a caws, tomatos, pupur coch a dip
Cacen/Ffrwyth.

Dydd Iau
Grawnfwyd
a tôst.
Crimp gyda caws, rhesins.
Tatws trwy’u crwyn gyda chilli.
Semolina a jam
Dorth frag.
Brechdan caws meddal a phinafal,
Viennetta.
Dydd Gwener
Grawnfwyd
a tôst.
Kiwi, oren, rhesins.
Pasta pobi tiwna gyda bara garlleg.
Angel delight.
Ffrwyth.
Cracers a caws, banana a iogwrt.
     Meithinfa Aykroyd Creche © 2018          Website designed and maintained by H G Web Designs