Bala, Gwynedd, LL23 7NJ      01678 522114

Adref

Staff

Tystebau

Bwydlenni

Ystafelloedd

Polisïau

Oriau agor a Sesiynau

Adref Staff Cymraeg Bwydlenni Tystebau Ystafelloedd Polisiau Oriau agor a sesiynau
Loading...
Oriau Agor a Sesiynau
Meithrinfa Aykroyd

Uned 17, Parc Menter Y Bala,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7NJ.

Ffon: (01678) 522114

Ebost: angharadthomas@btconnect.com
Oriau Agored

Mae’r Meithrinfa ar agor o 8.00y.b. – 5.30y.h.
Dydd Llun i Ddydd Gwener
trwy’r flwyddyn heblaw Gwyliau Banc ac Gwyliau Nadolig.
Opening Hours and Sessions

Sesiynau


Wythnos Llawn: 8.00y.b. tan 5.30y.h. - Llun tan Gwener

(17% discownt am ddefnydd wythnos llawn).


Diwrnod Llawn – 8.00y.b. tan 5.30y.h.  


Rhan Amser – 9.00y.b. tan 3.30y.h.


Hanner Diwrnod – 8.00y.b. tan 1.00y.h. neu 12.30y.h tan 5.30y.h.


Cytundebau Tymor Ysgol ar gael i rhai sydd angen gofal plant yn ystod tymor ysgol yn unig.


Tal bob awr ar gael os oes angen.


DISGOWNT AR GAEL i 5x diwrnod rhan amser


Rydym yn darparu gofal plant hyblyg sydd yn cyd-fynd gyda oriau gwaith rhieni, e.e gwaith shift. Rhaid rhoi o leia wythnos o rhybydd. Mae posib newid dyddiau ac oriau pob wythnos i gyd fynd gyda’ch oriau gwaith.


Talir ffioedd ar diwedd pob wythnos neu yn fisol. Mae anfoneb yn cael ei yrru ar ddiwedd pob mis. Mae taliad llawn yn ddyledus ar ol 7 diwrnod o dderbyn anfoneb. Rydym yn derbyn taliadau o siec, pres parod, tocynnnau gofal plant (vouchers), debyd uniongyrchol, neu archeb sefydlog.


     Meithinfa Aykroyd Creche © 2018          Website designed and maintained by H G Web Designs