Bala, Gwynedd, LL23 7NJ      01678 522114

Adref

Staff

Tystebau

Bwydlenni

Ystafelloedd

Polisïau

Oriau agor a Sesiynau

Adref Staff Cymraeg Bwydlenni Tystebau Ystafelloedd Polisiau Oriau agor a sesiynau
Staff
Staff

Angharad Thomas-JonesRheolwraig


Cwrs Sylfaen Datblygiad Plant a Babanod (Prifysgol Glyndwr, 2011).

BTEC National Diploma, NVQ Lefel 4 mewn Gofal Plant.


Eirlys HughesDiprwy Rheolwraig


Gradd B Add Anrhydedd (Addyg Gynradd).

(Coleg y Drindod, Caerfyrddin).


Ruth RobertsDiprwy Rheolwraig ac Arweinydd Clwb


NVQ Lefel 2 a 3 mewn Gofal Plant.

NVQ Lefel 4 mewn Gofal Plant a Rheolaeth (Coleg Iâl).

Louisa Phillips Uwch Arolygydd


CACHE Lefel 2 ‘Playwork’.

CACHE Lefel 2 a 3 Gofal ac Addysg.

NVQ Lefel 5 Gofal Plant (Prifysgol Bangor).

NVQ Lefel 5 Ymarfer Uwchradd.

Rachael Lentell Gorchwyliwr


NVQ Lefel 3 mewn Gofal Plant.


Michelle Gregory Uwch Arolygydd


N.N.E.B diploma (Coleg Iâl).


     Meithinfa Aykroyd Creche © 2018          Website designed and maintained by H G Web Designs

Mari Davies Cymhorthydd


B A Anrhydedd Astudiaethau Plentyndod.

Carmel Roberts Cymhorthydd


NVQ Lefel 3 Plant a Phobol Ifanc.